قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

ای کاش

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹ ب.ظ
ای کاش  نمی شناختمت 
حال که وقت رفتن است 
ندیدنت 
دل می خواهد 
کاش چون هزاران هزار عابر 
بی سلام  می گذشتیم 
حال که باید گذشت 
ندیدنت
 دل می خواهد 
۹۸/۰۷/۱۹
آرش ابراهیمی