قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

این روزها

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹ ب.ظ

این روزها دلم برای کسانی که از دستم دادند می سوزد

چون خیلی دوستشان داشتم.

۹۸/۰۷/۱۳
آرش ابراهیمی